Hölderlins toren

In deze bekroonde roman van Kester Freriks gaat een jongeman, Timon Kaspar, op zoek naar de Duitse romantische dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843). Hij bezoekt de toren, de befaamde ´Hölderlinturm’, in de Zuid-Duitse universiteitsstad Tübingen. Tijdens zijn reizen ontdekt hij dat er geen tijdsverschil bestaat tussen Hölderlins tijd en zijn tijd. Friedrich Hölderlin geldt als het toonbeeld van de hedendaagse dichter: tragisch, lyrisch, strevend naar het allerhoogste met als inzet zijn eigen leven. Hölderlin leefde de helft van zijn leven opgesloten in deze toren. Hij werd als waanzinnig bestempeld, ´Umnachted’.
Meteen na verschijning in de zomer van 1981 ontving Hölderlins toren alom lof en sindsdien behoort het tot een van de klassieke romans uit de Nederlandse literatuur. Op zaterdag 4 juli schreef Willem Kuipers in de Volkskrant: “Hölderlins toren is het fascinerende debuut van een jonge schrijver (1954) die na alle beweging in de afgelopen decennia aansluit bij de ‘empfindsame’ (gevoelige), romantische, idealistische traditie. Alleen in de wereld van de geest kan een mens wonen.”
Anthony Mertens in De Groene Amsterdammer over Hölderlins toren als ontwikkelingsroman: “Hölderlin als spiegel van het eigen ik. De opzet van dit genre is dat men van ‘het leven leert’, dat de uitkomst is dat men op zoek is naar zichzelf, de eigen oorspronkelijke identiteit”.
Wim Vogel in Haarlems Dagblad: “Hölderlins toren is een prachtige ontwikkelingsroman, heeft een klassieke, subtiele structuur… een bijzonder vitaal boek.”
Frans de Rover in Vrij Nederland: “Hölderlins toren is een roman over het schrijven zélf, over de macht van de verbeelding die in woorden uitgedrukt de tijd overwint. Dat schrijfproces, die magische kracht van de literatuur, laat Freriks de lezer meemaken op een uiterst activerende en fascinerende manier.”
In 1982 ontving Hölderlins toren de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs voor literatuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het juryrapport vermeldt: “Kester Freriks heeft door de fragmentarische opzet van zijn roman, en door de veelheid an elementen die hij tracht samen te brengen, een waagstuk ondernomen. Het is om deze duidelijke verwijding van zijn literaire horizon, dat de commissie Hölderlins toren ter bekroning voordraagt.”
In 1985 verscheen Hölderlins toren in Duitse vertaling in de ´Bibliothek der Entdeckungen’ van Verlag Bert Schlender. De Frankfurter Allgemeine schreef: “Was Peter Handke bei seinem ersten Auftritt bei der Gruppe 47 war, ist Kester Freriks für die heutige niederländische Literaturszene: ‘enfant terrible’ für die einen und ‘geniale Neuentdeckung’ für die anderen. Hölderlins Turm ist ein faszinierendes Romandebut eines jungen Schriftstellers.”

Hölderlins toren. Roman. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1981. Derde druk Salamander-pocket door Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam 1989.