Eeuwig Indië.

Indië, Indonesië, de Nederlandse tropen, het eilandenrijk rond de evenaar: wie daar eens is geweest of er is geboren, zal altijd naar dit land terugverlangen. De hoofdpersoon in Eeuwig Indië, de jongen Christiaan, is een tropenkind dat zijn eerste Indische levensjaren zintuiglijk beleeft. Na zijn val uit het paradijs kijkt hij onwennig om zich heen in een vreemde, koude wereld. De weelde van Indië is voorgoed voorbij.
Twintig jaar geleden debuteerde Kester Freriks met het inmiddels klassiek geworden Grand Hotel Lembang. In Eeuwig Indië zijn de verhalen uit dit debuut aangevuld met nieuwe verhalen over het huidige Indonesië. In soms lyrisch proza geeft Kester Freriks herkenbare gevoelens weer als ontheemding, verlangen, heimwee. Indië is voor altijd het land dat terugveroverd moet worden met de kracht van de herinnering en de onuitputtelijke bron van de verbeelding.
“Gezien de huidige actualiteit van brandhaard Indonesië is de titel schrijnender dan Freriks voor mogelijk had gehouden: Djakarta, verloren stad”, aldus Theo Hakkert in De Twentsche Courant Tubantia.
Hans Waren in ‘Letterkundige kroniek’ uit PCZ: “Christiaan heeft inmiddels allerlei jongensgeheimen, waarover Freriks fijnzinnig schrijft. Bijvoorbeeld over zijn vriend Menthe, die verdrinkt in een wak. De schrijver Kester Freriks en zijn verhaalfiguur Christiaan zijn uit hetzelfde hout gesneden. Alle drie werden ze verjaagd uit het domein van hun jeugd. Sindsdien zoeken ze naar een paradijs waarvan de sleutel kwijt is.”
Het titelverhaal ´Grand Hotel Lembang’ is opgenomen in de bloemlezing De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen, samengesteld door Joost Zwagerman.

Eeuwig Indië. Verhalen. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1998.