Koningswens

Koningswens is een aangrijpende roman over de onrechtvaardige, veel te vroege dood van twee kinderen. Kester Freriks heeft jaren gewacht met het schrijven van dit authentieke verhaal over een ouder wordende moeder, die leeft in een schimmige verbeeldingswereld van verlies en eenzaamheid. Op gevaarlijke wijze sleept ze haar zoon Wick Tervuure daarin mee. Alleen de magie van de taal kan de kinderen, een zoon en een dochter, weer tot leven wekken. Koningswens beschrijft de triomf van het leven op de dood: “De dood bestaat niet. Heeft nooit bestaan.”
Schrijver Kees ’t Hart noteert in zijn literaire rubriek ‘Collega’s’ in de Leeuwarder Courant: “Dit eigenaardig licht gehouden boek opent lyrisch en geheimzinnig over twee ‘kindergrafjes achter struikgewas, verscholen tussen takken en twijgen’, ergens in het oosten van Nederland. Af en toe legt een jeugdige moeder hier bloemen neer. ‘Eertijds was ze jong. Dat was haar goede tijd. Voorbij nu.´ Kester Freriks vertelt de hartverscheurende geschiedenis van twee bij de geboorte gestorven kinderen en de uitwerking van het verdriet daarover op een moeder en haar zoon. Hoe verwerkt men onpeilbaar verdriet, daar gaat het om. Eerst richt hij de camera op de moeder, hoe ze te vroeg oud is geworden, hoe ze weg zakt in de vergetelheid van de ziekte van Alzheimer, hoe de omgeving daarop reageert en hoe ze tenslotte nauwelijks meer thuis te handhaven is. Langzamerhand krijgt deze roman iets pijnlijks over zich. In subtiele lijnen schetst hij de langzaam toenemende waan van van zijn hoofdpersoon Wick die tegen het einde angstaanjagende vormen heeft aangenomen. En die het boek in een tragisch licht zet.”
In PCZ oordeelt Hans Warren: “Koningswens is de titel van de zesde roman van Kester Freriks. Het onrustbarende verhaal van een moeder die niet bestand is tegen het verlies van twee haar drie kinderen, en van de overblijvende zoon die in de kolk van waanzin wordt meegesleept: ‘Haar koningswens werd zijn kinderroof.’”

Koningswens. Roman. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 2001.