Friedrich Hölderlin: Onder een ijzeren hemel
Brieven. Vertaling

Sinds zijn debuutroman Hölderlins toren (1981) is Kester Freriks gefascineerd door de romantische Duitse dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843). In deze roman beschrijft hij de fictieve ontmoeting tussen de dichter en zijn hedendaagse hoofdpersoon Timon Kaspar.
Kester Freriks vertaalde gedichten en honderdvijftig brieven van Friedrich Hölderlin. Ook schreef hij essays over Hölderlin, onder meer voor De Revisor en Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.
Het geijkte beeld van Friedrich Hölderlin is dat van een tragische, wereldvreemde dromer in zijn torenkamer in het Zuid-Duitse Tübingen. De brieven in Onder een ijzeren hemel corrigeren dit beeld ingrijpend. Hölderlin treedt hierin naar voren als een openhartige, strijdvaardige en scherp analyserende correspondent die ook graag de stormen van zijn hart prijsgeeft. In het ‘Nawoord’ toont de vertaler overtuigend aan dat de tedere dichter intensieve banden had met de revolutionaire bewegingen in Duitsland en Frankrijk die de weg effenden voor de Franse Revolutie van 1789.
Zeker, Hölderlin raakte ten slotte vereenzaamd en zijn geest misschien verduisterd. Schreef hij niet ‘dass mich auch Apoll hat geschlagen?’ Maar hij heeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen gegeven. Voor Hölderlin waren zowel zijn gedichten als brieven ‘lichtgebouwde bruggen over de afgrond’.
De Duitse schrijver Hermann Hesse over Friedrich Hölderlin: “Hij is niet alleen een monumentaal dichter wiens werk en wezen een ongehoorde eenheid vormen, hij is voor alles, in elke letter die hij naliet, de verwoorder van een heldenleven.”
Schrijfster Bettina Brentano: “Een dichter als Hölderlin die zo hartstochtelijk verdoold raakte in het labyrint van zijn omzwervingen, die moeten wij eens tegenkomen als wij met dezelfde zuivere heroïek het goddelijke najagen als hij.”
Over de vertaling schreef dichter C.O. Jellema in de Volkskrant: “Kester Freriks is de aangewezen persoon om de brieven van Hölderlin te vertalen.”
Jessica Voeten in NRC Handelsblad: “Het is aan te raden om de brieven met tussenpozen te souperen, zodat men er langer van kan genieten.”
Cyrille Offermans in Vrij Nederland: “… een uitverkoren vertaling.”
Durk van der Ploeg in de Leeuwarder Courant: “Kester Freriks, die zich met zijn roman Hölderlins toren reeds veel eerder bezig hield met het leven van deze grote Duitse dichter, geeft in zijn nawoord een levendig beeld van de man die zo’n tragisch einde vond in een verdedigingstoren in de Tübingse stadsmuur.”
Anton Brand in Nieuwsblad van het Noorden: “Onder een ijzeren hemel toont zowel Hölderlins ontwikkeling als zijn kunstzinnige vermogens.”

Friedrich Hölderlin: Onder een ijzeren hemel. Brieven. Vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien door Kester Freriks. Uitg. De Arbeiderspers, privé-domein, Amsterdam 1990