Verborgen Wildernis
Ruige natuur & kaarten in Nederland

Bestaat er nog ongerepte natuur in Nederland? Landschappen met woeste gronden, ondoordringbare bossen, gevaarlijke moerasgebieden, getijdenstromen, kliffen, ongetemde stranden en wolfskuilen? Kunnen we naar ons land kijken vanuit het perspectief van de wildernist?
Nederland is door mensenhand gemaakt. Toch zijn er nog plekken waar het ruig is, waar de roep van de natuur klinkt. Kester Freriks doorkruiste het land op zoek naar de wilde weelde van het ongerepte, en hij vond die op overwachte plekken. Behalve het woeste landschap vormen oude land- en waterkaarten zijn inspiratiebronnen. Vele hiervan zijn in dit boek afgebeeld. Jan W.H. Werner, conservator van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam, behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van de cartografie in Nederland.
Het resultaat is een reisverslag en een liefdesverklaring. Verborgen Wildernis is een pleidooi voor het behoud van het kostbaarste bezit van ons land: de vrije, wilde natuur, al denken we dat die getemd is. Door de combinatie van landschap en cartografie is dit boek een lofzang op Nederland in woord en beeld.

2010 Verborgen Wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland.
Met medewrking van Jan W.H. Werner, Conservator Kaarten en Atlassen, verbonden aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Uitg. Athenaeum-Polak & van Gennep